Kurs Drenażu w wybranych jednostkach chorobowych

 Kurs Manualnego Drenażu Limfatycznego w wybranych jednostkach chorobowych w Krakowie odbędzie się w listopadzie

08.11 (piątek w godz. 16-21), 

09.11 (sobota w godz. 9-16)

W ramach kursu zrealizowany jest Manualny Drenaż Limfatyczny: - po usunięciu węzłów chłonnych pachowych jednostronnie i obustronnie, - po usunięciu węzłów chłonnych pachwinowych jednostronnie, - po usunięciu węzłów chłonnych biodrowych jednostronnie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość metodyki MDL poszczególnych części ciała.

Koszt kurs wynosi 490 zł.
Płatne w dwóch ratach
I rata - wpłata 200 zł zaliczki na konto szkoły,
II rata na pierwszych zajęciach wpłata 290 zł.

Zapisy drogą mailową: info@bio-relax.cracow.pl lub tel/sms 605 821 835

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w N. Hucie os. Spółdzielcze 6.Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dyplom i program Szkoły BIO-RELAX w wersjach polskiej i angielskiej, państwowe zaświadczenie na druku MEN oraz fakturę na wpłacona kwotę za kurs. 

 

 

 

 

 *
Wysyłając zgłoszenie na kurs, oświadczam, że jest mi znany „Regulamin uczestnictwa u kursie”