31-868 Kraków,
os. II Pułku Lotniczego 3/110

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
31-943 Kraków,
os. Spółdzielcze 6


tel.: 605-821-835
tel.: 605-821-830